MSC Events

Nasogastric tube

16 February 2024 09:00 - 16 February 2024 12:00

Nasogastric tube

Room: Avicenne

G17-3rd-Nurs-Upsat Sousse (Scenario 1)

Nasogastric tube

Control room manager: Mrs. Wejden Mnasri